Otoplastieken op maat gemaakt.

Otoplastieken
    Levertijd:3-5 dagen
Bestel
  • Beschrijving
  • Meer

Persoonlijk op maat gemaakte gehoorbescherming . Opmetingen kunnen bij ons in de zaak of op uw locatie plaatsvinden.

Ieder mens is uniek en daarmee alle oren en bijbehorende gehoorgangen ook.
De term ‘op maat gemaakte oordoppen’ verklapt het al een beetje, deze oordoppen worden namelijk helemaal op maat van jouw gehoorgang gemaakt.
Dit betekent dat de pasvorm van de oordoppen ideaal is en perfect aansluit in het oor.

Otoplastieken zijn persoonlijk aangemeten, van kunsthars gemaakte gehoorbeschermers. Elk otoplastiek is uniek. Tijdens het productieproces van de
otoplastieken wordt er een speciaal filter geplaatst. Deze zorgt ervoor, dat al het overtollige (lees: schadelijke) geluid wordt afgevlakt en de hoeveelheid dB(A) wordt gereduceerd tot onder de toelaat bare grens van 80 dB(A). Door zijn optimale bescherming en zijn perfecte pasvorm, is de otoplastiek de meest efficiënte en comfortabele gehoorbescherming.Tevens worden de bij Total Safety Center aangeschafte otoplastieken altijd  getest door middel van onze lektest methode. Zo kan onderzoek gedaan worden naar eventuele geluidslekken. Dit is noodzakelijk, omdat een lekkend otoplastiek niet de juiste demping garandeert. Deze test garandeert uw veiligheid.
Overmaat van geluid is tegenwoordig een veel voorkomend proleem op de werkplek. Het veroorzaakt hinder tijdens het uitoefenen van werkzaamheden, maar kan eventueel blijvend letsel tot gevolg hebben aan gehoor en de gezondheid indien er sprake is van overschrijding van het geluidsniveau.Voorop staat dat de situatie niet geoptimaliseerd is binnen elk bedrijf. Immers, iedereen kan zijn of haar Euro slechts eenmaal besteden. Tal van redenen zijn er om andere risico's een prioriteit te geven. En ondanks de huidige technologie op gebied van lawaaibestrijding blijkt in sommige situaties het onmogelijk geluid te reduceren tot onder de schadelijke grens.Slechthorendheid als gevolg van lawaai is permanent, oftewel niet te genezen. Dit vormt een ernstige aantasting van de gezondheid. Om dit te voorkomen is het van zeer groot belang dat er maatregelen getroffen worden, zodat men niet aan overmatig lawaai wordt blootgesteld. De meest efficiënte maatregel zou kunnen zijn om het probleem bij de bron aan te pakken. Dankzij innovatie op het gebied van productieprocessen, is er vandaag de dag veel mogelijk op het gebied van bestrijding tegen schadelijk geluid op de werkplek. Hoe kan het dan toch dat met regelmaat blijkt dat het probleem zich nog steeds voordoet?

Het Arbo advies voor deze bedrijven is dan ook: als de bron niet aangepakt kan worden,is gehoorbescherming een noodzakelijk feit! Huidige wettelijke normen:80 dB(A) max. verblijfsduur 8 uur 83 dB(A) max. verblijfsduur 4 uur 86 dB(A) max. verblijfsduur 2 uur 89 dB(A) max. verblijfsduur l uur etc.
   
Persoonlijke op maat gemaakte gehoorbescherming
Het op maat maken van persoonlijke gehoorbeschermers gebeurt alsvolgt:
1.Eerst worden de gehoorgangen gecontroleerd.
2.Dan worden exacte afdrukken van de gehoorgangen gemaakt.
3.De afdrukken worden bewerkt, en vervolgens gedupliceerd in een harde acrylaat of een soft siliconen.
4.De gehoorbeschermers worden voorzien van een anti allergisch coating
5.Het acoustisch dempings filter wordt geplaatst.
In de praktijk worden de door de Total Safety Center geleverde gehoorbeschermers als zeer comfortabel en uitertst effectief ervaren. Dankzij het acoustisch filter in de gehoorbeschermer kan men blijven verstaan, terwijl het schadelijke lawaai dusdanig wordt gedempt dat beschadiging van het gehoororgaan wordt voorkomen.Er zijn verschillende acoustische filters met verschillende dempingswaarden. de gehoorbeschermers zijn TNO getest en worden vervaardigd in ons NEN- EN- ISO 9001-2000 gecertificeerd laboratorium. Er zijn verschillende otoplastieken ; van uiterst klein en nauwelijks zichtbaar ( voor de motorrijders onder ons) tot oorschelpvullend. .