Normeringen

N 471

Veiligheidskleding die is gecertificeerd m.b.t. EN 471 voldoet aan een gemeenschappelijke Europese standaard, die eisen stelt aan de veiligheidskleding die wordt gebruikt op werkplekken in bijvoorbeeld verkeersomgevingen, waar het belangrijk is dat men gezien wordt.
Hieronder worden in het kort de belangrijkste richtlijnen beschreven die de basis moeten vormen bij de selectie van veiligheidskleding.
De EN 471-norm stelt eisen aan de zichtbaarheid in werksituaties waarin wordt gewerkt zonder doeltreffende afscheiding van het
voorbijrijdende verkeer. Dat geldt voor de meeste soorten wegwerkzaamheden, werkzaamheden aan spoorlijnen en bouwplaatsen e.d.
Zelfs als dit werk slechts een klein gedeelte van de werkdag in beslag neemt, moet veiligheidskleding worden gebruikt.
De EN 471-norm is onderverdeeld in 3 klassen. De klasse geeft aan in welke mate de gebruiker van het product zichtbaar wordt. Hoe
groter het oppervlak van de fluorescerende stof en het reflectiemateriaal, hoe hoger de classificatie. Het fluorescerende materiaal
vergroot de zichtbaarheid bij daglicht en schemering, terwijl het reflectiemateriaal zichtbaar wordt als het licht van een voertuig of
werklicht in het donker op de gebruiker is gericht.

EN ISO 20471


(Vervangt EN 471 –
Er zijn echter enkele
wezenlijke wijzigingen)

Een gedetailleerdere onderverdeling van de risicogebieden (eenvoudige verklaring). Wijziging van het pictogram – alleen x-waarde
(classificatie van de kleding), reflectie alleen klasse 2. Contrastkleuren moeten ook worden getest m.b.t. EN ISO 20471. Een hogere
classificatie kan worden bereikt door bijvoorbeeld een combinatie van een jack + broek te dragen. De diverse combinaties moeten
worden aangegeven in het wasvoorschrift.
De ISO 20471EN-norm is onderverdeeld in 3 klassen. De klasse geeft aan in welke mate de gebruiker van het product zichtbaar wordt.
Hoe groter het oppervlak van de fluorescerende stof en het reflectiemateriaal, hoe hoger de classificatie. Het fluorescerende materiaal
vergroot de zichtbaarheid bij daglicht en schemering, terwijl het reflectiemateriaal zichtbaar wordt als het licht van een voertuig of
werklicht in het donker op de gebruiker is gericht.
EN 343 Veiligheidskleding m.b.t. EN 343 beschermt tegen regen. De kleding en de naden zijn getest op waterdichtheid en ademende werking